The experts for laboratory planning and cleanroom technology.

dr. heinekamp Benelux B.V.  is een adviesbureau met een team dat samen met u state of the art laboratoria en cleanrooms ontwerpt en begeleidt. Van het opstellen van een Programma van Eisen tot het komen tot een Technisch Ontwerp, en van het opstellen van een marktuitvraag tot aan de begeleiding in de realisatiefase en de ingebruikname. Dit zowel voor de nieuwbouwprojecten alsook voor renovatie of uitbreiding van bestaande gebouwen.

Onze adviseurs hebben academische ervaring in het laboratorium en/of de cleanroom en wij vertalen de wens van de gebruiker in gebouwconcepten met oog voor bijvoorbeeld logistiek, veiligheid en duurzaamheid. Daarnaast zijn wij technisch onderlegd, zodat tijdens de ontwerpfase de gebruikerseisen correct vertaald worden naar bijvoorbeeld het ventilatieconcept, de gebouwindeling en de mediavoorzieningen.

In alles wat wij doen volgen wij een duidelijke ontwerpstructuur, zijn wij pro-actief en hebben wij oog voor detail. Zo staan wij in voor kwaliteit, functionaliteit en veiligheid in uw laboratorium en/of cleanroom.

Laboratoria

Wij hebben ruime ervaring met het ontwerp van zeer uiteenlopende laboratoria als bijvoorbeeld microbiologische, biomedische laboratoria. Wij maken een ruimte-indeling rekening houdend met de geprogrammeerde analytische of onderzoeksactiviteiten. Wanneer restrictieniveaus van toepassing zijn (BSL, ML) dan zetten wij deze om in het ontwerp in bijvoorbeeld indeling, inrichting, materialisatie en ventilatie.

GMP Cleanrooms

In ons portfolio zitten GMP Cleanrooms voor de biomedische of farmaceutische industrie die wij van begin af aan hebben ontworpen. Hierin denken wij op basis van de geprogrammeerde werkzaamheden een technisch concept uit waar bijvoorbeeld architect en W-installateur mee rekenen. Het liefst realiseren wij de cleanroom volgens een box-in-box principe, waarbij de cleanroom als een zelfstandig operationele unit wordt gezien (machine), waarbij de cleanroom zijn eigen demarcaties heeft met de gebouwinstallaties. Zo zijn de verantwoordelijkheden zowel tijdens realisatie als gebruik duidelijk.

Specials

dr. heinekamp Benelux B.V. heeft uitgebreide ervaring met specials zoals koude kamers, autoclaven of cryogene biobanken. Bij de uitwerking van zulke specials houden wij rekening met bijvoorbeeld aanwezige logistieke concepten en de invloed daarvan op de indeling van het gebouw(deel). Daarnaast dragen wij er ook zorg voor dat de specials naadloos mee lopen in de ontwerpstructuur die we project-breed aanhouden. Tenslotte hebben wij ook de technologische kennis in huis om state-of-the art installaties op te leveren voor bijvoorbeeld spoelkeukens of cryogene inrichtingen. Daarnaast worden wij ook ingeschakeld om lab apparatuur aan te schaffen met een aanbestedingsmethodiek.

“Een ontwerp van een onderzoeksruimte moet altijd van binnen naar buiten gebeuren, met andere woorden, de onderzoeker en zijn/haar werk moet centraal staan. Alleen in een veilige, inspirerende en innoverende omgeving kan de benodigde kwaliteit en functionaliteit behaald worden.“

— Frans Godthelp, Directeur

Contact opnemen met Frans van dr. heinekamp?​

Neem geheel vrijblijvend contact op met de Farma Alliantie om te ontdekken waar dr. heinekamp jou mee kan helpen. Wij zorgen ervoor dat jullie in contact komen en de mogelijkheden kunnen bespreken.

Scroll naar boven